Fara í efni

Verkefni

Framundan eru frekari áskoranir og mikilvæg verkefni sem áfram kalla á samstarf sveitarfélaganna á vettvangi SSH. Unnið er að undirbúningi verkefna sem snúa að samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins. Samningaviðræður um endurnýjun samnings frá 2012 um eflingu almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu hófust á haustmánuðum 2021 og standa enn yfir. 

Stjórnarfundir eru haldnir mánaðarlega, þar sem sameiginleg málefni og einstök úrlausnarefni sem kalla á samræmda nálgun og sýn eru rædd og afgreidd.

Stjórn SSH fundar oft og einatt með utanaðkomandi aðilum um málefni sem tengjast sameiginlegum hagsmunum svæðisins, s.s. Vegagerð ríkisins vegna vega- og samgöngumála, Lögreglustjóranum á höfuðborgarsvæðinu vegna löggæslu o.fl.

Endurnýjun samningsins er hluti Samgöngusáttmálans og órjúfanlegur þáttur hans. Eftirfylgni með Samgöngusáttmálanum verður áfram á vettvangi stjórnar SSH og ljóst að umfangið er með þeim hætti að það mun áfram taka rými í starfsemi samtakanna.

Yfirlit
Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

Gildandi svæðisskipulag

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

Þróunaráætlun

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

Vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins

Stofnhjólanet

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Efla almenningssamgöngur og hraða orkuskiptum

Byggðasamlög

Sorpa bs.

Byggðasamlög

Strætó bs.

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Sóley, styrktarsjóður nýsköpunar og samkeppnisverkefna

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Markaðssetning höfuðborgarsvæðisins

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Ratsjáin fyrir ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Kynning og miðlun niðurstaðna sóknaráætlunar

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Áætlun um landnotkun, húsnæði og samgöngur

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Útivistarvefur höfuðborgarsvæðisins

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Forvarnir og geðrækt hjá ungmennum á höfuðborgarsvæðinu

Sóknaráætlun höfuðborgarsvæðisins

Forvarnir á tímum Covid-19

Verkefni á vegum SSH

Höfuðborgargirðing

Fréttir af verkefnum