Fara í efni

Stofnhjólanet

Á vettvangi SSH starfar samstarfshópur um þróun samgöngukerfa fyrir hjólreiðar skv. samkomulagi milli sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðarinnar frá 17. apríl 2015. Í hópnum sitja lykilstarfsmenn frá sveitarfélögunum í málefnum hjólreiða en verkstjórn er í höndum Vegagerðarinnar. Hópurinn fundar reglulega til að ræða málefni hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu og vinna að sérhæfðum verkefnum sem varða málaflokkinn, sjá umfjöllun fyrir neðan.

Stofnleiðir hjólreiða á höfuðborgarsvæðinu

Í janúar 2020 hófst vinna við skilgreininingu stofnhjólanets höfuðborgarsvæðisins. Vinnan er hluti af samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga sem var undirritaður í lok september 2019 sem felur í sér sameiginlega stefnu í uppbyggingu samgönguinnviða til fimmtán ára (2019 -2033), þ.á.m. innviða fyrir hjólreiðar.

Markmið verkefnis var að:

  • ákveða hvaða innviðir (stígar og aðrar lausnir) verða byggðir á næstu 15 árum með fjármagni úr sáttmálanum.
  • raða völdum framkvæmdum í forgang sem ræðst af mikilvægi leiðanna.
  • áætla hönnunar- og framkvæmdakostnað fyrir hverja leið eða legg.

Niðurstöður verkefnisins eru fyrstu skrefin í átt að framkvæmdum á stofnleiðum og verða endurskoðaðar reglulega og eftir þörfum.

Samkomulag um samstarf SSH og Vegagerðarinnar um þróun samgöngukerfa á höfuðborgarsvæðinu

Hjólreiðar

Hönnunarleiðbeiningar

Hjólaleiðbeiningarnar eru liður í að tryggja samræmingu í útfærslu umhverfis fyrir reiðhjólafólk á höfuðborgarsvæðinu. Þær byggja á eldri leiðbeiningum Reykjavíkurborgar og vinnu Vegagerðarinnar.

Leiðbeiningar um hönnun umhverfis hjólreiða voru gefnar út í lok árs 2019.

Hjólaleiðbeiningarnar eru liður í að tryggja samræmingu í útfærslu umhverfis fyrir reiðhjólafólk á höfuðborgarsvæðinu. Þær byggja á eldri leiðbeiningum Reykjavíkurborgar og vinnu Vegagerðarinnar.

Í nýjum leiðbeiningum er m.a. tekið á eftirfarandi þáttum:

  • Útfærsla á hönnun hjólaleiða eftir aðstæðum
  • Rýmisþörf hjólreiðamannsins
  • Öryggissjónarmið, ferill og sýn
  • Samspil ólíkra ferðamáta
  • Uppbygging stíga og umhverfi þeirra
  • Sérlausnir
  • Gátlisti fyrir hönnun reiðhjólastíga