Fara í efni

Um SSH

Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, skammstafað SSH, eru sameiginleg hagsmunasamtök þeirra sjö sveitarfélaga sem mynda höfuðborgarsvæðið.

Núverandi aðilar að samtökunum, og eigendur þeirra eru:

 • Reykjavíkurborg
 • Kópavogsbær
 • Hafnarfjarðarkaupstaður
 • Garðabær
 • Seltjarnarnesbær
 • Mosfellsbær
 • Kjósarhreppur

Samtökin voru stofnuð 4. apríl árið 1976. Stofnaðilar voru Reykjavíkurborg, Kópavogskaupstaður, Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, Seltjarnarneskaupstaður og Mosfellshreppur.

Hlutverk SSH

SSH eru sameiginlegur málsvari aðildarsveitarfélaganna og gæta hagsmuna þeirra. 

SSH eru samstarfs- og samvinnuvettvangur aðildarsveitarfélaganna vegna sameiginlegra verkefna og hagsmunamála þeirra. SSH eru sameiginlegur vettvangur
sveitarfélaganna til að fjalla um rekstur þeirra samstarfsverkefna, t.d. byggðasamlaga, sem sveitarfélögin reka sameiginlega hverju sinni.

Skal starfsemi SSH m.a. stuðla að eftirfarandi markmiðum:

 • Að efla samstarf sveitarfélaganna og stuðla að samskiptum og samstarfi sveitarstjórnarfólks, sveitarstjórnarnefnda og starfsfólks sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
 • Að höfuðborgarsvæðið sé samkeppnishæft gagnvart erlendum borgarsvæðum og bjóði upp á nýsköpun, atvinnulíf, innviði og lífskjör sem eru á borð við þau bestu í
  heiminum. 

SSH skulu hafa frumkvæði að vöktun, greiningu, umræðu og kynningu á málum sem líkleg eru til að stuðla að framgangi ofangreindra markmiða. Með sama hætti skulu SSH fylgjast með nýjungum á sviði sveitarstjórnarmála jafnt innalands sem erlendis og miðla þeim til aðildarsveitarfélaganna.

SSH skulu standa fyrir reglubundnu samráði við ríkisvaldið, ráðuneyti og stofnanir um málefni er varða hag sveitarfélaganna og vinna með þeim hætti að framþróun og hagsmunum höfuðborgarsvæðisins.

Fréttir & tilkynningar

Starfsfólk SSH

Berglind Snorradóttir

laganemi

Hildigunnur Hafsteinsdóttir

lögfræðingur

Jón Kjartan Ágústsson

svæðisskipulagsstjóri

Páll Björgvin Guðmundsson

framkvæmdastjóri

Sandra Björgvinsdóttir

skrifstofufulltrúi