Fara í efni

Leiðarljós 1 úr svæðisskipulagi

Hagkvæmur vöxtur höfuðborgarsvæðisins

Vaxtarmörk marka skýr skil milli þéttbýlis og dreifbýlis. Nýrri byggð
verður fyrst og fremst beint á miðkjarna og samgöngumiðuð þróunarsvæði. Samgöngu- og þróunarásar tengja sveitarfélögin saman og
leggja grunn að nútíma almenningssamgöngum. 

 

 

Síðustu áratugi hefur vöxtur höfuðborgarsvæðisins leitt til dreifðari byggðar og aukinna vegalengda íbúa að þjónustu, störfum og afþreyingu. Byggðaþróun og uppbygging þjónustu hefur á köflum verið ómarkviss og stutt illa við markmið um sjálfbærni (Fylgirit 1B). Höfuðborgarsvæðið 2040 leggur megináherslu á að fyrirsjáanlegri fólksfjölgun verði mætt þannig að byggðin dreifi ekki óhóflega úr sér. Leiðarljós 1 styður sveitarfélögin við að ná fram hagkvæmum vexti í þróun byggðar og draga þar með úr útþenslu og óhagkvæmri uppbyggingu sem hefur neikvæð áhrif á umhverfi og lífsgæði íbúa og takmörkuð jákvæð hagræn áhrif.

Skýringarmynd 4 Samgöngu- og þróunarásar

SKÝRINGARMYND 4
SAMGÖNGU- OG ÞRÓUNARÁSAR

 

Síðustu áratugi hefur vöxtur höfuðborgarsvæðisins leitt til dreifðari byggðar og aukinna vegalengda íbúa að þjónustu, störfum og afþreyingu. Byggðaþróun og uppbygging þjónustu hefur á köflum verið ómarkviss og stutt illa við markmið um sjálfbærni (Fylgirit 1B). Höfuðborgarsvæðið 2040 leggur megináherslu á að fyrirsjáanlegri fólksfjölgun verði mætt þannig að byggðin dreifi ekki óhóflega úr sér. Leiðarljós 1 styður sveitarfélögin við að ná fram hagkvæmum vexti í þróun byggðar og draga þar með úr útþenslu og óhagkvæmri uppbyggingu sem hefur neikvæð áhrif á umhverfi og lífsgæði íbúa og takmörkuð jákvæð hagræn áhrif.


Samgöngu- og þróunarás er hryggjarstykkið í Höfuðborgarsvæðinu 2040 og verður langtíma verkefni á samstarfsvettvangi sveitarfélaganna í útfærslu og þróun. Í stefnu Höfuðborgarsvæðisins 2040 eru stigin fyrstu skref í skilgreiningu þróunarássins og mörkun viðmiða fyrir áframhaldandi greiningu á endanlegri legu, sem verður tekin að undangenginni ítarlegri kostnaðar- og ábatagreiningu fyrir sveitarfélögin og notendur. Samgöngu- og þróunarásinn mun tengja sveitarfélögin saman og liggja um kjarna þeirra sbr. töflu 2, bls.32. Samgöngumiðuð þróunarsvæði skulu tengjast við samgöngu- og þróunarás með vistvænum samgöngum með háu þjónustustigi. Við ákvörðun um legu hágæða almenningssamgangna – Borgarlínu – mótast samgöngu- og þróunarás endanlega. Mikilvægt er að uppbygging Borgarlínu verði samhliða þéttingu núverandi byggðar (Fylgirit 6).

Hagkvæmur vöxtur höfuðborgarsvæðisins
Eftirfarandi markmið, sem endurspegla leiðarljós 1, eru sett fram sem stefna Höfuðborgarsvæðisins 2040: