Fara í efni

Skíðasvæðin á höfuðborgarsvæðinu

Hinn 1. janúar 2022 tók nýr samstarfssamningur sveitarfélaganna um rekstur Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins gildi en þar er fjallað um verkferla og hlutverk þeirra aðila sem koma að rekstri þeirra.

Samstarfsnefnd skíðasvæðanna, sem skipuð er einum fulltrúa frá hverju aðildarsveitarfélaga skíðasvæðanna, hefur m.a. það hlutverk að móta tillögur um stefnu og starfs- og fjárhagsáætlun skíðasvæðanna og að hafa eftirlit með rekstri þeirra. Rekstur svæðanna, svo sem er varðar starfsmannahald, fjárreiður og bókhald er í höndum Menningar- og íþróttasviðs Reykjavíkurborgar samkvæmt sérstökum þjónustusamningi þar um. Það eru svo fulltrúar í stjórn SSH hverju sinni sem skipa eigendavettvang skíðasvæðanna. Eigendavettvangur fjallar um starfs- og fjárhagsáætlun skíðasvæðanna og önnur mál sem varða stefnumótun eða meiri háttar fjárhagslegar ákvarðanir sem falla utan samþykktra áætlana.

Haustið 2017 fór af stað vinna hjá Samstarfsnefnd skíðasvæðanna við mótun framtíðarsýnar skíðasvæðanna en þörf var talin á því að endurnýja lyftukost svæðanna og huga að snjóframleiðslu. 

Á árinu 2018 skipaði stjórn SSH sérstakan verkefnahóp til að undirbúa tillögu að aðgerða- og framkvæmdaáætlun á grundvelli vinnu við mótun framtíðarsýnar á uppbyggingu og rekstri skíðasvæðanna. Hópurinn hefur verið starfræktur síðan og hefur, ásamt verkefnastjóra, umsjón og eftirlit með framkvæmdum sem staðið hafa yfir á skíðasvæðunum samkvæmt samkomulagi sveitarfélaganna um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá árinu 2018. Þrír viðaukar hafa síðan verið gerðir við samkomulagið,  en með þeim voru m.a. gerðar uppfærslur á upphaflegri kostnaðar- og tímaáætlun verkefnisins sem höfðu raskast eitthvað, m.a. vegna áhrifa Covid-19.

Verkefnið hefur gengið samkvæmt áætlun og voru skíðalyfturnar Gosi og Drottning teknar í notkun í lok árs 2022, en upphaflega var ekki gert ráð fyrir afhendingu Drottningar fyrr en haustið 2023. Þá fóru fram útboð vegna annars vegar kaupa á snjóframleiðslubúnaði og hins vegar vegna borunar vinnsluholu fyrir snjóframleiðslu. Framkvæmdum við borun vinnsluholu er lokið og  snjóframleiðsla í Bláfjöllum hafin. Þá hefur einnig verið hugað að bættri aðstöðu fyrir gönguskíðaiðkun og var nýtt salernishús á suðursvæði Bláfjalla tilbúið til notkunar haustið 2022.

Fréttir

Fréttir

Skíðasvæðið í Bláfjöllum

Opið verður í nýju skíðalyftunni DROTTNINGU í dag og er skíðafólk hvatt til að taka sér frí frá amstri dagsins og skella sér í Bláfjöll,

Fréttir

Vígsla nýrra skíðamannvirkja í Bláfjöllum

Á laugardaginn 9. desember 2023 fór fram vígsla og formleg opnun nýrra skíðamannvirkja í Bláfjöllum. Við það tækifæri héldu fulltrúar sveitarfélaganna og framkvæmdaaðila stuttar tölur og gestir tóku sér ferð með nýrri stólalyftu og skoðuðu svæðið en veður var með fallegasta móti.

Fréttir

Nýjar skíðalyftur í Bláfjöllum

Þrátt fyrir að lítill snjór sé í fjöllunum eins og er búið að opna í Bláfjöllum. Þá hittist það vel á að nýja stólalyftan, Drottning, sé tilbúin til notkunar og komin í gagnið. Önnur ný stólalyfta, Gosi, er þá jafnframt tilbúin til notkunar og mun op

Fréttir

Uppbygging skíðasvæðanna í fullum gangi

 Samkvæmt samkomulagi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu um uppbyggingu Skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins er gert ráð fyrir um 5,3 milljarða kr. fjárfestingu í innviðum vegna skíðaiðkunar til ársins 2026. Markmið uppbyggingarinnar er að bæta að

Framkvæmdir á skíðasvæðanum

Ásthildur Helgasóttir

Kópavogur

Guðmundur Sverrisson

Hafnarfjörður

Einar Kristján Stefánsson

VSÓ ráðgjöf

Magnús Árnason

Reykjavík

Ómar Einarsson

Reykjavík

Þorvaldur Daníelsson

Reykjavík

Samstarfsnefnd skíðasvæðanna

Bjarni Theódór Bjarnason

Garðabær

Kristín María Thoroddsen

Hafnarfjörður

Magnús Örn Guðmundsson

Seltjarnarnes

Andri Steinn Hilmarsson

Kópavogur

Sævar Birgisson

Mosfellsbær

Þorvaldur Daníelsson

Reykjavík