Fara í efni

Velferð og samfélag

Megináherslur

 • Auka hamingu íbúa höfuðborgarsvæðisins
 • Stuðla að bættri menntun og tómstundum barna
 • Auka heilsueflingu og forvarnir
 • Bæta samstarf sveitarfélaganna við markmiðasetningu og utanumhald

VELLÍÐAN OG HEILSA
Við viljum....

 • Þróa og innleiða árangursmælikvarða fyrir velferðarþjónustu
 • Að boðið verði upp á fjölbreyttari þjónustu fyrir aldraða og fatlaða
 • Tryggja áframhaldandi samstarf í velferðartækni og móta sameiginleg stefnu höfuðborgarsvæðisins
 • Bæta aðgengi að grænum svæðum í íbúakjörnum til að stuðla að aukinni hreyfingu
 • Auka forvarnir og snemmtæka íhlutun í velferðarmálum
 • Að stofna til samstarfs við ríkið um heilsueflingu og forvarnir er snúa að ungu fólki

MENNTUN OG VIRKNI
Við viljum....

 • Skoða þróun og innleiðingu á árangursmælikvörðum fyrir menntamál
 • Endurhugsa menntun út frá þörfum nútímans og forsendum barna
 • Auka þátttöku barna frá efnaminni og fjölskyldum af erlendum uppruna í íþrótta- og tómstundastarfi
 • Skoða samræmdar reglur um frístundastyrki
 • Nýta skóla- og íþróttahús til fulls þar sem því er við komið
 • Huga að fjarlægð í íþrótta- og tómstundastarf svo börn geti gengið eða hjólað
 • Að foreldrar upplifi samfellt ferli á dagvistun eftir fæðingarorlof

SAMFÉLAG
Við viljum....

 • Stuðla að jafnrétti íbúa á höfuðborgarsvæðinu
 • Kortleggja markmið svæðisskipulags og sveitarfélaga
 • Mælaborð sem sýnir samkeppnishæfni höfuðborgarsvæðisins í alþjóðlegum samanburði verði tilbúið árið 2022
 • Sveitarfélögin vinni að gerð fjármagnaðrar aðgerðaráætlunar um innleiðingu heimsmarkmiða fyrir lok árs 2021
 • Samvinnuhópur sveitarfélaganna vinni að samhæfingu húsnæðisstefna sem verði samþykkt í öllum sveitarstjórnum

 

Megináherslur og mælanleg markmið

Aukin hamingja íbúa
Að 65% íbúa höfuðborgarsvæðisins upplifi sig hamingjusama
Að 85% aldraða séu ánægð með heimaþjónustu og dagvistunarúrræði

Bætt menntun og tómstundir barna
Að auka þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi um 10%

Auka heilsueflingu og forvarnir
Að 74% ólögráða ungmenna (13-15 ára) meti andlega heilsu sína góða/mjög góða
Að 83% ólögráða ungmenna (13-15 ára) meti líkamlega heilsu sína góða/mjög góða
Að 68% ólögráða ungmenna (16-18 ára) meti andlega heilsu sína góða/mjög góða
Að 84% ólögráða ungmenna (16-18 ára) meti líkamlega heilsu sína góða/mjög góða

Bætt samstarf sveitarfélaganna við markmiðasetningu og utanumhald

Staða og vilji haghafa á höfuðvorgarsvæðinu

Gera meira af:

 • Auka barnalýðræði í skólum
 • Auka forvarnir almennt - veip
 • Auka græn svæði í íbúakjörnum þar sem möguleikar eru á leik og hreyfngu
 • Styðja betur við börn frá efnaminni heimilum - tómstundarkortið
 • Tryggja ungum foreldrum góð úrræði í dagvistun fyrir börn eftir að fæðingarorlofi lýkur
 • Stefna að því að öll börn fái leikskólavist í sínu hverfi - stytta vegalengd
 • Huga betur að geðheilbrigðismálum - snemmtæk íhlutun
 • Samþætta innflytjendur betur - stéttaskipting
 • Huga að því að íþrótta- og tómstundariðkun barna geti farið fram í göngufæri og hjólafæri - öryggi
 • Styðja betur við börn af erlendum uppruna, koma þeim betur inn í tómstundir og félagslíf
 • Vinna betur að tengingu leik og grunnskóla - meira flæði þar á milli

Byrja að:

 • Nýsköpun í menntun, brjóta upp gömul form
 • Byrja á Sundabraut
 • Innleiða hvata til að draga úr veikindum starfsfólks
 • Nýta skólahúsnæði betur, t.d. fyrir tónlistakennslu
 • Heiðmörk - þjóðgarður í borg
 • Græn svæði inni í borgum - betri velferð, minna álag
 • Tómstundir, íþróttir og tónlist: skilgreina betur þennan týnda hóp
 • 1 árs - fyrsta árið í leikskóla, 5 ára í grunnskóla, útskrifast ári fyrr úr grunnskóla
 • Stækka græna trefilinn
 • Samræma flokkun og stefnur í úrgangsmálum

Draga úr:

 • Vatnssóun • Fundum og skýrslugerð í grunnþjónustu
 • Greiningum barna í skólakerfi
 • Sálarlausri steypu og andlausum svæðum
 • Keyra börnin í tómstundir
 • Misræmi í eignum og verði á félagslegu húsnæði
 • Hætta að dæla óhreinsuðu skólpi í sjóinn - huga betur að umhverfi
 • Flokkun á sorpi á marga vegu
 • Nota minna jarðefnaeldsneyti á almenningssamgöngutæki

Hætta að:

 • Að skipulegga allt út frá einkabílnum
 • Að dæla seyru út í Faxaflóa
 • Hætta að hugsa eins og við séum eyjur - vinna meira saman