Fara í efni

Vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins

Samráðhópur um vatnsvernd- og vatnsnýtingu

Hópinn skipa formaður svæðisskipulagsnefndar, formaður framkvæmdastjórnar vatnsverndar á höfuðborgarsvæðinu og fulltrúar frá vatnsveitum sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Hlutverk hópsins er: að tryggja nauðsynlega yfirsýn yfir þau mál og viðfangsefni sem lúta að vatnsvernd höfuðborgarsvæðisins og verkefnum sem henni tengjast á hverjum tíma; að tryggja samstillingu þeirra aðila sem bera ábyrgð á vatnsvernd og vatnsnýtingu innan vatnsverndarsvæða höfuðborgarsvæðisins, m.a. í samræmi við lögboðnar skyldur sveitarfélaganna, heilbrigðiseftirlits og veitna. Hópurinn fundar mánaðarlega á vettvangi SSH undir hatti svæðisskipulags.

Rannsóknarborholur í Bláfjöllum

Verkefnið á upphaf sitt í samkomulagi sveitarfélaganna í maí 2018 um endurnýjun og uppbyggingu á mannvirkjum skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og mótvægisaðgerðum vegna vatnsverndar sem m.a. felur í sér fjölgun á rannsóknarborholum og rýni á grunnvatnslíkani og tillögur að grunnvatnsrannsóknum. Stefnt var að því að fara í útboð og framkvæmdir á árinu 2022 en vegna tafa vegna leyfismála er gert ráð fyrir að framkvæmdir fari fram á árinu 2023.

Grunnvatns- og rennslislíkans höfuðborgarsvæðisins

Helsta verkefni samráðshóps er umsjón með grunnvatns- og rennslislíkans höfuðborgarsvæðisins. Líkanið er hýst hjá ráðgjafarstofunni Vatnaskilum og gegnir lykilhlutverki í framfylgd vatnsverndar sem og við mat á áhrifum nýrra framkvæmda eða starfsemi á aðrennslissvæðum vatnsbóla höfuðborgarsvæðisins. Líkanið er í stöðugri endurskoðun með gagnasettum sem eru sótt m.a. í vatnamæla sem eru í borholum á höfuðborgarsvæðinu. Nýjar rannsóknarholur eru liður í að styrkja grunn vatnafarslíkansins sem veitufyrirtækin á höfuðborgarsvæðinu viðhalda. Kostnaður vegna viðbótargrunnrannsókna skiptist á milli vatnsveitna á höfuðborgarsvæðinu.


Kort úr framgönguskýrslu fyrir árið 2021 sem sýnir vatnsból við Gvendarbrunna, Jaðar og Myllulæk og mæliholur sem nýtast við gagnaöflun fyrir uppfærslu grunnvatns- og rennslislíkans.

Samráðshópur um vatnsvernd og nýtingu

Samráðshópur um vatnsvernd og nýtingu

Ásthildur Helgadóttir

sviðsstjóri umhverfissviðs Kópavogs

Bryndís Björnsdóttir

sérfræðingur umhverfis- og gæðamála

Eysteinn Haraldsson

sviðsstjóri tækni- og umhverfissviðs Garðabæjar

Guðmundur Elíasson

umhverfis- og veiturstjóri Hafnarfjarðar

Gunnlaugur Jónasson

sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs Seltjarnarness

Helga Hvanndal Björnsdóttir

verkefnastjóri umhverfismála

Hólmfríður Sigurðardóttir

umhverfisstýra Orkuveitu Reykjavíkur

Hörður Þorsteinsson

Heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness

Jóhanna Hansen

framkvæmdastjóri umhverfissviðs Mosfellsbæjar

Jón Trausti Kárason

forstöðumaður vatns og fráveitu hjá Veitum

Pawel Bartoszek

formaður svæðisskipulagsnefndar

Sigrún Tómasdóttir

sérfræðingur í jarðvísinum hjá Orkuveitur Reykjavíkur