Fara í efni

Umhverfis- og samgöngumál

Megináherslur

 • Samhæfa og bæta meðferð úrgangs á höfuðborgarsvæðinu
 • Efla almenningssamgöngur og hraða orkuskiptum
 • Auka vægi græns skipulags höfuðborgarsvæðisins
 • Minnka kolefnisspor höfuðborgarsvæðisins
 • Efla fræðslu um loftslagsmál

ÚRGANGSMÁL OG MEÐHÖNDLUN ÚRGANGS
Við viljum....

 • Skoða sameiginlega úrgangsflokkun á höfuðborgarsvæðinu
 • Stuðla að hönnun og byggingu á sorpbrennslustöð
 • Stuðla að hærra endurvinnsluhlutfalli hjá fyrirtækjum
 • Hvetja til minni neyslu með endurnotkun, minni sóun og nægjusemi
 • Fjölga fyrirtækjum sem nýta úrgangsefni í framleiðslu sína

SAMGÖNGUR
Við viljum....

 • Að árið 2024 verði fyrstu tvær Borgarlínuleiðir farnar að þjónustu íbúa höfuðborgarsvæðisins
 • Tryggja aðgengi fyrir alla í almenningssamgöngur
 • Stuðla að góðu úrvali rafmagnshlaupahjóla, deilibíla o.s.frv. á endastöð Borgarlínu
 • Koma á appi fyrir deilihagkerfi fyrir samgöngur (bílar, hjól, o.s.frv.)
 • Stuðla að Maas (mobility as a service) kerfi fyrir höfuðborgarsvæðið
 • Kolefnislosun og –binding verði skilgreind og mælingu lokið fyrir árið 2022
 • Styðja við orkuskipti í samgöngum með uppbyggingu innviða í samstarfi við ríkið og atvinnulífið

ÞRÓUN GRÆNS SKIPULAGS
Við viljum....

 • Undirbúa hvata fyrir byggingageirann og arkitekta til að stuðla að umhverfisvænum lausnum
 • Vinna sameiginlega hjólreiðaáætlun
 • Framkvæma reglulega samræmdar mælingar á nýtingu útivistarsvæða. Kortlagningu lokið fyrir 2022 og mælingar/talningar komnar upp í lok þess árs
 • Yfirsýn yfir útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu verði aðgengileg á einum stað
 • Stofna samstarfshóp til að tengja saman græna netið

 

Megináherslur og mælanleg markmið

Samhæfa og bæta meðferð úrgangs á höfuðborgarsvæðinu
Minnka urðun um 25%
Endurnýtingarhlutfall úrgangs frá heimilum verði 95%

Efla almenningssamgöngur og hraða orkuskiptum
Fjölga farþegum almenningssamgangna um 30%
Fjölga göngu- og hjólreiða ferðum innan svæðisins um 30%
Að 50% vagna strætó verði knúnir með öðru en jarðefnaeldsneyti

Auka vægi græns skipulags höfuðborgarsvæðisins
Hlutfall íbúðabyggðar á miðkjarna og samgöngumiðuð þjónustusvæði vaxi úr 32% í 40%

Minnka kolefnisspor höfuðborgarsvæðisins
Minnka kolefnisspor höfuðborgarsvæðisins um X% (í vinnslu)

Efla fræðslu um loftslagsmál
Árlegur viðburður einu sinni á ári er málefnið varðar með sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu

Staða og vilji haghafa á höfuðborgarsvæðinu

Gera meira af:

 • Vinna saman að því að gæta sanngjarnar hlutdeildar höfuðborgarinnar í samgönguáætlun ríkisins
 • Auka samstarf í almenningssamgöngum
 • Fjölbreyttir umhverfisvalmöguleikar - deililyklar
 • Efla nýsköpun - yfirbyggðir hjólastígar
 • Samræma og bæta flokkun í sorphirðu og endurvinnslu. Taka fyrirkomulag Sorpu til endurskoðunar.
 • Skipuleggja heildstætt græn svæði, gönguleiðir og mannvænt borgarbæjarskipulag
 • Ræktun, grænir reitir, sorp auðveldara, verslun í hverfum, hvatning til að samnýta bíla.
 • Fjölga og bæta græn svæði
 • Taka upp hringrásarhagkerfi þegar kemur að innkaupum sveitarfélaga og stofnana tengdum þeim
 • Styrkja SSH sem samráðsvettvang varðandi umhverfis- og samgöngumál
 • Tryggja betur flæði á milli sveitarfélaga þegar kemur að samgönguleiðum. Sameina reglur gagnvart fyrirtækjum - sambærilegt umhverfi
 • Leggja meiri áherslu á orkuskipti - hvatakerfi, áróður

Byrja að:

 • Áætlun um hvernig sé viðeigandi að fá sjónarhorn sveitarfélaganna að nota veggjöld til að draga úr umferð annars vegar og til fjáröflunar vegna framkvæmda hins vegar
 • Setja upp fleiri rafhleðslustöðvar
 • Móta heildræna sýn á þungaflutninga á svæðinu
 • Mæla reglulega magn CO2 í lofti og kolefnisbindingu
 • Þétting í kringum samgöngur og hverfiskjarna
 • Sýnileg og mælanleg markmið í umhverfis- og samgögnumálum fyrir höfuðborgarsvæðið
 • Áætlun um uppbyggingu hjólastíga
 • Sameiginleg rafvæðing í samgöngumálum
 • Gera samhæft átak í endurheimt votlendis
 • Orkuver byggt á sorpbrennslu sbr. DK/SE/DE
 • Sameiginlegar sorpflokkunar-reglur hjá móttökuaðilanum
 • Sameiginlegar sorpflokkunar-reglur hjá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu
 • Sameina fyrirkomulag á sorphirðu
 • Sorpbrennsla fyrir allt landið

Draga úr:

 • Að atvinnustarfsemi sé á einum stað - dreifing
 • Urðun sorps

Hætta að:

 • Akstri strætóa sem ekki eru umhverfisvænir (metan, rafmagn, vetni)
 • Rándýrum girðingum um höfuðborgarsvæðinu
 • Að taka á móti mengandi skemmtiferðaskipum