Gildandi svæðisskipulag

Nýtt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins nefnist Höfuðborgarsvæðið 2040 og er sameiginleg stefna sveitarfélaganna Garðabæjar, Hafnarfjarðarkaupstaðar, Kjósarhrepps, Kópavogsbæjar, Mosfellsbæjar, Reykjavíkurborgar og Seltjarnarnesbæjar um náið samstarf, skipulagsmál og hagkvæman vöxt svæðisins næstu 25 árin, enda er höfuðborgarsvæðið eitt búsetusvæði, einn atvinnu- og húsnæðismarkaður með sameiginleg grunnkerfi, útivistarsvæði, auðlindir og náttúru.

Hryggjarstykkið í stefnunni er, nýtt hágæða almenningssamgöngukerfi sem tengir kjarna sveitarfélaganna og flytur farþega með skjótum og öruggum hætti um höfuðborgarsvæðið.

svæðisskipulag.viðfangsefni copy

Viðfangsefni sem tengjast svæðisskipulagi tengjast einnig innbyrðis

 

Svæðisskipulagsbreytingar í auglýsingu:


Svæðisskipulag - breyting á vaxtamörkum - Rjúpnahlíð - Garðabæ

Á 110. fundi svæðisskipulagsnefndar dags. 14.10.2022 samþykkti nefndin lýsingu sem varðar breytingu á svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins 2015 - 2040 sbr. 1. mgr.23. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Breytingin varðar færslu á vaxtamörkum svæðisskipulags við Rjúpnahlíð í Garðabæ þar sem ætlun er að skipuleggja nýtt athafnasvæði fyrir plássfreka starfsemi, ásamt því að færa hesthúsahverfi á Kjóavöllum innan vaxtamarka. Breytingin er hluti af innleiðingu Garðabæjar á stefnumörkun svæðisskipulags. Unnið er að uppbyggingu þéttrar blandaðrar byggðar með endurnýtingu athafnasvæða í grennd við miðbæ og uppbyggingin þéttrar byggðar við biðstöðvar Borgarlínu, sem liggja mun um Hafnarfjarðarveg.

Ábendingum vegna lýsingar skal skilað til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Frestur til að skila ábendingum er til og með 12. desember 2022.

Gögn:
pdf button Skipulagslýsing - Rjúpnahlíð

 


 

Staðfestar breytingar á svæðisskipulagi:


Efnisvinnslusvæði í Álfsnesvík

Staðfest af Skipulagsstofnun 28. maí 2020

Í breytingunni felst að vaxtamörk milli þéttbýlis og dreifbýlis á höfðuborgarsvæðinu er breytt á Álfsnesi til að koma fyrir nýju iðnaðarsvæði fyrir efnisvinnslu.

Gögn:
pdf button Samþykkt tillaga á breytingu á svæðisskipulagi dags. 29. nóvember 2019, br.1. apríl 2020

pdf button Samþykkt tillaga að breytingu á korti 2

pdf button Umhverfisskýrsla dags. 14. desember 2019

pdf button Umsagnir og svör

pdf button Bréf Skipulagsstofnunar með samþykki


Samgöngu- og þróunarás fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu - Borgarlína

Staðfest af Skipulagsstofnun 25.5.2018.

Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa samþykkt tillögu að breytingu á svæðisskipulagi vegna samgöngu- og þróunarása fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna - Borgarlína, ásamt fylgigögnum.

Samþykkt breytingartillaga:
pdf button Samþykkt tillaga að breytingu á svæðisskipulagi
pdf button Samþykkt tillaga að breytingu á korti 2

Fylgigögn breytingartillögu:
o pdf button Umhverfisskýrsla
o pdf button Viðbrögð svæðisskipulagsanefndar við innkomnum athugasemdum
o pdf button Innkomnar athugasemdir


  

Svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins 2015-2040

pdf button HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ 2040

 

Þemakort

Þemakort 1 Sveitarfélögin sem mynda höfuðborgarsvæðið

        Þemakort 2. Kjarnar og vaxtamörk  með breytingu

Þemakort 3: Helstu göngu- og hjólaleiðir

Þemakort 4: Stofnvegir

Þemakort 5: Atvinnusvæði og miðkjarnar

Þemakort 6: Megin grunnkerfi og atvinnusvæði á Suðvesturhorninu

Þemakort 7: Náttúra og útivist

Þemakort 8: Verndarsvæði

Þemakort 9: Fjallahringurinn

Þemakort 10: Vatnsverndarsvæði

Þemakort 11: Landnotkun megindrættir

 

Skýringarmyndir

Skýringarmynd 1: Vöxtur síðustu áratuga

Skýringarmynd 2: Breytingar í aldursdreifingu

Skýringarmynd 3: Samkeppnishæfni á norðurlöndum

Skýringarmynd 4: Samgöngu- og þróunarásar

Skýringarmynd 5: Miðkjarnar og samgöngumiðuð þróunarsvæði

Skýringarmynd 6: Skilvirk samgöngukerfi

Skýringarmynd 7: Götur fyrir alla ferðamáta

Skýringarmynd 8: Samspil skilvirkra samgangna og eftirsóknarverðra uppbyggingarsvæða

Skýringarmynd 9: Vefur útivistarsvæða inní byggðinni og á jaðri hennar

Skýringarmynd 10: Gott nærumhverfi eykur gæði borgarbyggðarinnar

Skýringarmynd 11: 20 mínútna hverfið

Skýringarmynd 12: Ferli fjögurra ára þróunaráætlunar

 Fylgirit

Fylgirit 1A: Umhverfisskýrsla

Fylgirit 1B: Mat á sviðsmyndum um þróun nýrrar byggðar

Fylgirit 2: Vatnsvernd á höfuðborgarsvæðinu

Fylgirit 3: Þróun og framreikningur íbúa á höfuðborgarsvæðinu

Fylgirit 4: Höfuðborgarsvæðið og hagkerfið

Fylgirit 5: Mat á samgöngusviðsmyndum

Fylgirit 6: Næstu skref í samgönguverkefnum

Fylgirit 7: Byggðaþróun

Fylgirit 8: Náttúra og útivist

Fylgirit 9: Skipulagstölur og umferðarspá

Fylgirit 10: Íbúafundur um framtíðarþróun höfuðborgarsvæðisins

Fylgirit 11: Umsögn um innkomnar athugasemdir

Fylgirit 12: Samkomulag sveitarfélaganna um svæðisskipulag