Vaxtarsamningur - Samantektarskýrsla

pdf button Vaxtasamningur höfuðborgarsvæðisins - samantekt

 

1.1 Hagkerfi höfuðborgarsvæðisins

pdf buttonHöfuðborgarsvæðið og hagkerfið

    Skýrsla unnin af Sigurðuri Snævarr og Vilborgu H. Júlíusdóttir. Júlí 2014

pdf buttonVinnustaðir og íbúar: hverjir vinna hvar ?

      Skýrsla unnin af Sigurði Snævarr og Vilborgu H. Júlíusdóttir. Maí 2014

pdf buttonÞróun og framreikningur íbúafjölda á höfuðborgarsvæðinu

     Skýrsla unnin af Ingunni S. Þorsteinsdóttur og Sigurði Snævarr. Júní 2014

 

1.2. Nýsköpun og samkeppnishæfni

Verkefnið greinist í tvo megin verkþætti. Annars vegar er um að ræða kortlagningu og tillögur til úrbóta á nýsköpunarumhverfinu sem KlakInnovit sá um. Afurðir þessa verkþáttar eru tvær.

Í fyrsta lagi hefur verið gerð vefsíða með lifandi upplýsingaveitu sem gefur góða  mynd af nýsköpunar- og sprotaumhverfinu á Íslandi www.icelandicstartups.is og er heimasíðan bæði á íslensku og ensku. Í öðru lagi er hér samantekt á verkefnavinnunni og tillögur að úrbótum á nýsköpunar- og sportaumhverfinu á Íslandi.

pdf buttonSamantekt og tillögur

Hins vegar var gerður samningur við Nýsköpunarmiðstöð Íslands (NMÍ) um að leggja grunn að heilbrigðistækniklasa á höfuðborgarsvæðinu.  Lagði NMÍ fram fjárhæð til jafns við SSH til verkefnisins. Verkefninu verður að fullu lokið í árslok 2014.  Hér er yfirlit um verkefnið sem unnið er af Hannesi Ottóssyni, Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Júní 2014.

pdf buttonHeilbrigðisklasi á höfuðborgarsvæðinu

 

1.3. Skattalegt umhverfi

pdf buttonSkattalegt umhverfi fyrirtækja og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu

     Skýrsla unnin af Sigurði Snævarr. Apríl 2014

 

1.4. Framtíð samgangna

pdf buttonHöfuðborgarsvæðið 2040 - mat á samgöngusviðsmyndum-Lokaskýrsla

Skýrsla unnin af Mannvit fyrir SSH, Janúar 2014. Í þessari skýrslu eru niðurstöður verkefnisins birtar í heild sinni en samhliða er gefin út skýrsla sem inniheldur yfirlit yfir stefnu stjórnvalda og helstu fyrirliggjandi hugmyndir um samgöngur á höfuðborgarsvæðinu, sjá Fylgiskjal 1

 

pdf buttonHöfuðborgarsvæðið 2040 - Fylgiskjal 1

Skýrsla unnin af Mannvit fyrir SSH, Janúar 2014. Í þessu fylgiskjali við skýrsluna Höfuðborgarsvæðið 2040 - mat á samgöngusviðsmyndum er að finna ítarlegri umfjöllun en þar er sett fram í kafla 1 um fyrirliggjandi gögn

 

1.5. Framtíð og fjárfestingarþörf í ferðaþjónustu

pdf buttonFerðaþjónusta á höfuðborgarsvæðinu Staða, horfur og fjárfestingaþörf

Sverrir Bollason, verkfræðingur, VSÓ Ráðgjöf,  Vilborg H. Júlíusdóttir, hagfræðingur. Apríl 2014

 

1.6. Skapandi greinar og græna hagkerfið

pdf buttonSóknarfæri skapandi greina á höfuðborgarsvæðinu

Margrét Sigrún Sigurðardóttir – Júlía Björnsdóttir. Rannsóknarmiðstöð skapandi greina. Apríl 2014

 

1.7. Vísindagarðar og þekkingargreinar

Samstarfsaðilar verkefnisins eru Landspítalinn Háskólasjúkrahús, Háskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Reykjavíkurborg.

pdf button Vísindaþorðið í Vatnsmýri 

 

1.8. Lítil og meðalstór fyrirtæki

pdf buttonEfling lítilla og meðalstórra fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu

Viðskiptafræðistofnun. Prófessor Ingi Rúnar Eðvarðsson. Apríl 2014